SI SI EN DE

Izposoja potapljaške opreme

Če še nimate svoje lastne potapljaške opreme ali je ta nekompletna, si lahko celotno potapljaško opremo ali samo določene kose pri nas izposodite. Vedno imamo na voljo zadostno število kompletov potapljaške opreme ali pa samo določenih kosov, kot so regulatorji, kompenzatorji plovnosti, podvodni računalniki, jeklenke (15l), uteži, potapljaške obleke itd.

Vsa oprema je kvalitetna in redno servisirana. Izposoja je mogoča za člane, kot tudi nečlane društva.

Uporabnik izposojene opreme lahko le-to prevzame najkasneje dan pred odhodom na predvideno potapljanje in jo je dolžan oprano in brezhibno vrniti potapljaškemu društvu po koncu potapljanja. V primeru nevestnega ravnanja z opremo (defekta) krije stroške popravila uporabnik izposojene opreme. V primeru izposoje jeklenke, napolnjene z zrakom, le-to prav tako vrne napolnjeno z zrakom.

Člani potapljaškega društva FEEL DEEP:
Oprema Cena/dan
Mokra potapljaška obleka (komplet) 6,50 EUR
Kompenzator plovnosti 6,50 EUR
Regulator + oktopus + konzola (manometer, globinomer, kompas) + reg torbica 7,00 EUR
Jeklenka (15l z dvojnim ventilom) - napolnjena z zrakom - vrnitev polne 5,00 EUR
Jeklenka (15l z dvojnim ventilom) - napolnjena z zrakom - vrnitev prazne 10,00 EUR
Potapljaški računalnik 10,00 EUR
Potapljaški nož 3,00 EUR
Uteži 3,00 EUR
Regulatorska torbica 1,50 EUR

 

Nečlani* potapljaškega društva FEEL DEEP:
Oprema Cena/dan
Mokra potapljaška obleka (komplet) 12,00 EUR
Kompenzator plovnosti 10,00 EUR
Regulator + oktopus + konzola (manometer, globinomer, kompas) + reg torbica 12,00 EUR
Jeklenka (15l z dvojnim ventilom) - napolnjena z zrakom - vrnitev polne 8,50 EUR
Jeklenka (15l z dvojnim ventilom) - napolnjena z zrakom - vrnitev prazne 16,00 EUR
Potapljaški računalnik 16,00 EUR
Potapljaški nož 5,00 EUR
Uteži 6,00 EUR
Regulatorska torbica 2,50 EUR


*Nečlani potapljaškega društva FEEL DEEP si lahko izposodijo opremo samo takrat, kadar se udeležujejo skupaj s člani potapljaškega društva FEEL DEEP organiziranih potapljaških doživetjih društva.

Potapljaška oprema se daje v izposojo samo potapljačem z veljavno potapljaško izkaznico.
Izposojevalec potapljaške opreme je odgovoren za izgubo oziroma škodo na potapljaški opremi v času izposoje.
V primeru izgube/nevračila enega ali več izposojenih potapljaških rekvizitov je treba plačati celoten znesek stroška nabave posameznega potapljaškega rekvizita.
Izposojevalec potapljaške opreme se zavezuje, da bo izposojene predmete uporabljal skrbno in primerno.
Izposojeno potapljaško opremo je treba vrniti v čistem in suhem stanju. (!) 
V primeru vrnitve umazane, mokre ali poškodovane izposojene potapljaške opreme je treba stroške čiščenja, sušenja ali zamenjave plačati v celoti.
Ob vrnitvi izposojene potapljaške opreme po dogovorjenem datumu izposoje se za vsak dan zamude zaračuna dnevna cena izposoje.
Izposojene potapljaške opreme ni dovoljeno posoditi ali posredovati tretjim osebam, da bi jo uporabljali oz. da bi jo uporabljali brez soglasja pot. društva FEEL DEEP. Komercialna uporaba izposojene potapljaške opreme je prav tako dovoljena le s pisnim soglasjem pot. društva FEEL DEEP.

Potapljaško društvo FEEL DEEP ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ljudi in živali oz. škodo na premoženju izposojevalca zaradi izposoje in uporabe potapljaške opreme društva. Potapljaška oprema se odda izposojevalcu v brezhibnem stanju in izposojevalec mora to preveriti ob prevzemu izposojene potapljaške opreme. Izposojeno potapljaško opremo uporablja izposojevalec na lastno odgovornost.

Informacije

Za vse dodatne informacije v zvezi z izposojo potapljaške opreme nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte diving@feeldeep.si ali preko telefona +386(0)41/761-295 (Thomas)